پویا کهنسال مکوندی

مهندس مکانیک بیوسیستم

طراح وب سایت

مدرس دانشگاه رامین اهواز

برنامه نویس جاوا اسکریپت

پویا کهنسال مکوندی

مهندس مکانیک بیوسیستم

طراح وب سایت

مدرس دانشگاه رامین اهواز

برنامه نویس جاوا اسکریپت

ماه: شهریور ۱۳۹۹

شهریور ۱۲, ۱۳۹۹ Qué es Frontend y Backend: principal diferencia y ejemplos

La principal diferencia entre frontend y backend es que el desarrollo frontend se centra en la creación de la interfaz…